Alkoholpolitik

Miljöpartiet vill värna Sveriges restriktiva alkoholpolitik. Skadeverkningar av alkohol i samhället är stora. Ökat antal olyckor, sjukdomstillstånd, misshandel och brottslighet är kopplat till alkohol. De skadliga effekterna och samhällskostnaden ökar med ökad tillgänglighet. Därför vill vi ha kvar Systembolaget. Vi säger också nej till gårdsförsäljning i traditionell mening, dvs direkt försäljning utanför Systembolagets verksamhet. Det […]

Läs vidare

Forskarutbildningen

Forskarutbildningen ska hålla hög kvalitet och villkoren för doktorander måste förbättras radikalt. I dag är det många som har en osäker finansiering under sin forskarutbildning. Det är vanligt att studerande finansierar sin utbildning med tillfälliga stipendier och utbildningsbidrag. En studerande som lever på stipendier står på många sätt utanför det sociala skyddsnätet. Man har ingen […]

Läs vidare

Reparationer

Miljöpartiet vill göra det billigare och enklare att reparera. Det är smart både för miljön och plånboken. Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan är en fråga som uppmärksammats allt mer av forskare, statliga myndigheter och debattörer. Det handlar om att räkna både hur vi påverkar miljön här hemma och hur vi genom vår konsumtion påverkar miljön […]

Läs vidare

Arbetsmiljö

En trygg och utvecklande arbetsmiljö motverkar att människor slås ut från arbetslivet i förtid och ökar möjligheten till arbete för grupper som har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Därför genomför Moderaterna och Alliansen ett antal satsningar för att förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöpolitiken ska inte bara ta sikte på att minska riskerna för olycksfall och sjukdomar i […]

Läs vidare

Boinflytande

Människor ska ha mycket stora möjligheter till inflytande och kontroll av sina hem, oavsett vilken typ av boende de har. Vi vill därför att aktiv självförvaltning ska uppmuntras, oberoende av om man bor i hyresrätt eller i bostadsrätt. I flerfamiljshus ska inflytandet gälla huset som helhet och dess närmaste omgivning. Vi vill också förenkla för […]

Läs vidare

Djurförsök

Plågsamma djurförsök måste på sikt avvecklas och ersättas med mer etiska alternativ. Användningen av djur i plågsamma försök reser många etiska frågor. Det är dock inte bara av etiska skäl som många förkastar djurförsöken, utan fler och fler människor börjar inse att djurförsöken även har ett flertal vetenskapliga brister, eftersom det finns fysiologiska och anatomiska […]

Läs vidare

Mänskliga fri- och rättigheter

Det unika, okränkbara och universella människovärdet är den kristdemokratiska ideologins kärnpunkt. Personer eller stater som inskränker eller förvägrar sina medmänniskor eller medborgare tillgång till de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna kränker också människovärdet. En stat som inskränker yttrandefriheten, som förvägrar sina medborgare rätten till utbildning eller rätten till en god hälsa, som inte låter journalister […]

Läs vidare

Arbetslöshet

Vi vill att alla ska ha rätt till ett stimulerande arbete. Samtidigt vill vi skapa förutsättningar för andra värden än enbart det rena lönearbetet, det ska finnas balans mellan arbete och det övriga livet. Helheten är viktig. En miljödriven utveckling ger jobb. Framtidens ekonomiska utveckling förutsätter ekologisk hållbarhet. Miljöteknikbranschen, energiomställningen, omställning till hållbara transporter, hållbart […]

Läs vidare

Integration – Nybyggarlandet Sverige

Centerpartiet vill att Sverige ska bli ett nybyggarland. Ett land dit man kan komma som flykting, anhöriginvandrare eller arbetskraftsinvandrare och skapa en positiv framtid, tillsammans med andra människor i landet. Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där man kan få ett jobb eller starta ett företag, utifrån den erfarenhet och kompetens man har med […]

Läs vidare

Dödshjälp

Alla har rätt att avstå från behandling, men man kan aldrig kräva att vården aktivt ska hjälpa en att dö. Få frågor är så svåra som frågan om döden. Döden är ofrånkomlig. Den medicinska utvecklingen har inneburit ökade möjligheter att ge patienten lindring när den sista tidens ångest och smärtor blir outhärdliga. På många håll […]

Läs vidare
Sida 1 av 10212345...102030...Last »