Livsmedel

Vad vi äter spelar stor roll, för vårt välbefinnande och vår hälsa. En viktig fråga för att uppnå målet om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är att vi som konsumenter måste kunna lita på innehållsdeklarationer och märkningar. Vi vill därför ha en tydligare märkning av livsmedel. Livsmedel ska kunna gå att spåra från jord till […]

Läs vidare

Invandring

Att ge skydd åt människor som tvingas fly för sitt liv eller undan förföljelse är en medmänsklig skyldighet. För Folkpartiet är det en liberal hjärtefråga att Sverige ska vara ett land där människor på flykt ska få skydd.Men det är också viktigt att människor som inte är flyktingar kan komma till Sverige och Europa. De […]

Läs vidare

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang. Rättigheterna kan samlas och grupperas på olika sätt. På den här webbplatsen har vi valt att dela […]

Läs vidare

Kvotering

Centerpartiet vill inte använda kvotering för att öka kvinnors makt och inflytande. Förändringen måste ske från grunden och inte påtvingas uppifrån. För att öka kvinnors inflytande i näringsliv och samhälle har alliansregeringen enomfört en rad åtgärder för att gynna kvinnors karriärer och företagande. Bland annat har ett treårigt program sjösatts som uppmuntrar kvinnor att starta […]

Läs vidare

Dödsstraff

Dödsstraffet är inte värdigt ett demokratiskt samhälle. Det är grymt, omänskligt och kränker den mänskliga rätten till liv. Staten kan inte visa att det är fel att döda genom att själv göra det. Det påstås ibland att dödsstraffet har en avskräckande effekt och därför minskar brottsligheten. Det finns inga bevis för detta. I exempelvis USA […]

Läs vidare

Klimat

Klimatförändringarna är inte ett problem som du ska lösa själv. Vårt recept för att bota Sveriges klimatoro är politik. Vi kallar det klimatterapi. Fyra av fem oroliga Klimatförändringen är den fråga som oroar svenska folket mest. Ingen annan fråga oroar fler, inte ens arbetslöshet. Inte dig det är fel på Vi kan bara möta klimatutmaningen […]

Läs vidare

Sjukvård

Vi ska ha världens bästa välfärd. Den som blir sjuk ska veta att han eller hon får hjälp av personal som har den bästa utbildningen, tillräckligt med tid och som arbetar med de mest moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken. Allt detta kräver resurser och en sjukvård där alla ges vård på lika villkor. […]

Läs vidare

Vägsalt

Saltanvändningen vid halkbekämpningen på vägarna bör minska. Med kunskap om vad det innebär att köra på snö och is, samt med bilar med bra däckutrustning finns inget behov av den stora saltanvändningen som används på våra stora vägar. De senaste åren har Vägverket använt allt mer salt för att minska halkan. I Norrland har saltet […]

Läs vidare

Papperslösa flyktingar

Folkpartiet har kraftfull drivit på i regeringen för att skolgång samt hälso- och sjukvård ska ges till papperslösa. Rätten till skolgång stadgas i Barnkonventionen, som vi i Folkpartiet för övrigt vill implementera i svensk lagstiftning. Det är inte rimligt att barn ställs utanför skolgång och vård för att deras föräldrar har valt att leva i […]

Läs vidare

Arbetslöshet

Vi vill att alla ska ha rätt till ett stimulerande arbete. Samtidigt vill vi skapa förutsättningar för andra värden än enbart det rena lönearbetet, det ska finnas balans mellan arbete och det övriga livet. Helheten är viktig. En miljödriven utveckling ger jobb. Framtidens ekonomiska utveckling förutsätter ekologisk hållbarhet. Miljöteknikbranschen, energiomställningen, omställning till hållbara transporter, hållbart […]

Läs vidare
Sida 1 av 10212345...102030...Last »