Eko-Effektiv Ekonomi

Centerpartiets utgångspunkt i miljöpolitiken är långsiktiga spelregler och teknikneutrala styrmedel som med stor tilltro till marknadens krafter leder till kostnadseffektiva åtgärder som är bra för miljön. Det har kanske aldrig tidigare varit så tydligt som nu vilken påverkan människan har på jorden, men det har heller aldrig varit så tydligt att lösningen ligger i våra […]

Läs vidare

Utrikes födda på arbetsmarknaden

Sverige ska vara ett inkluderande samhälle där alla får plats. En viktig väg till en bra integration är arbetslinjen. Nyckeln är en politik för sänkta trösklar in på arbetsmarknaden, att det ska löna sig att arbeta och särskilda insatser till människor som behöver extra stöd. Tyvärr har integrationen i Sverige varit bristfällig under en längre […]

Läs vidare

Byråkrati

Staten ska vara den sammanhållande kraften i ett samhälle. Den ska fungera som ett smörjmedel i tillväxtarbetet. Centerpartiet vill se minskad byråkrati och mindre statliga regleringar. Det gäller att underlätta för människor så att deras kreativitet inte hämmas av krångliga förordningar och regler som bestämts ovanifrån. Framtidens välfärdsåtganden måste säkras och ett viktigt led i […]

Läs vidare

Oljeberoende

Vårt oljeberoende är problematiskt. Våra fordon använder mest bensin och diesel som är miljöfarliga ämnen som hanteras i stora volymer och med stora konsekvenser för miljö och hälsa. Vi måste använda mindre fossila bränslen och gå över till förnybara alternativ. Vi behöver miljövänligare bränslen. Vi vill se en utveckling i hela landet så att det […]

Läs vidare

Aktiv arbetsmarknadspolitik

En aktiv arbetsmarknadspolitik är en central del i arbetslinjen och i Moderaternas politik för full sysselsättning. Aktivitet, utbildning och omställning är den aktiva arbetsmarknadspolitikens viktigaste beståndsdelar. Att snabbt få stöd och hjälp med effektiva insatser för förbättrad matchning är många gånger avgörande för att få ett arbete. Arbetsförmedlingen har reformerats och har i dag ett konkret […]

Läs vidare

Arbetstidsförkortning

Vi vill sänka arbetstiden för att minska stressen och skapa nya jobb, framförallt för småbarnsföräldrar och personer med särskilt slitsamma arbeten. Vi driver frågan om sänkt arbetstid av flera skäl. Dagens samhällssystem är ohållbart i synsättet på arbete och produktion, såväl miljömässigt som socialt. Förkortad arbetstid är också ett alternativ till höjd lön när vinsten […]

Läs vidare

Euro

Folkpartiet var först i Sverige med att ta ställning för ett svenskt medlemskap i EU och vi har allt sedan dess varit det politiska parti som tydligast stått upp för det europeiska samarbetet. EU är ett av världens framgångsrikaste fredsprojekt. Den gemensamma valutan är en fortsättning och fördjupning av detta samarbete. Sjutton EU-länder har infört […]

Läs vidare

Säkerhetspolitik

Hoten mot Sverige och våra medborgare måste idag mötas allt längre från våra gränser. Säkerheten runt om i världen stärks om vi samarbetar tillsammans med andra länder för att uppnå fred och säkerhet.

Läs vidare

Gårdsförsäljning

Det är viktigt med ett gott företagsklimat i hela landet, inte minst på landsbygden. En förutsättning för det är att vi gör mesta möjliga för att det ska bli än mer attraktivt att starta och driva företag på landsbygden. Det kan handla om att utveckla lokalt anpassade lösningar som tar hänsyn till landets varierande förutsättningar och behov. […]

Läs vidare

Skatter

Miljöpartiet tycker att det behövs en skattepolitik som syftar till att ge människor ökad frihet, större rättvisa och drivkrafter att medverka till ett hållbart samhälle. Skattepolitiken måste anpassas efter de utmaningar som samhället står inför. Skattepolitiken påverkar i stor utsträckning människors privatekonomi. Samtidigt är den ett viktigt politiskt styrmedel som påverkar människor och företags beteenden. […]

Läs vidare
Sida 1 av 10212345...102030...Last »