Brottsoffer

Varje brott är ett tecken på ett samhälleligt misslyckande, därför bär samhället ett stort ansvar för stöd och hjälp till brottsoffer. Staten ska ställa upp med juridisk hjälp och vad som i övrigt krävs för att offret ska kunna återgå till ett normalt liv. Offer för bland annat mäns våld mot kvinnor och barn, människohandel, […]

Läs vidare

Rovdjur

Varför anser ni att det är viktigt att bevara våra rovdjur? Vänsterpartiet anser att alla arter ska finnas i livskraftiga stammar. Rovdjuren, som är högst upp i näringskedjan, har en speciellt viktigt roll för våra ekosystem. För att våra ekosystem även i framtiden ska vara tåliga och hållbara måste de stora rovdjuren tillåtas att nå […]

Läs vidare

Högskolan

Hur ser ni på högskolan? Högskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och bildning. Den är också viktig för att skapa välstånd och ett öppet och demokratiskt samhälle. Vänsterpartiet vill därför bredda rekryteringen, stärka högskolornas och studenternas ekonomi, förbättra bostadssituationen och stärka studenternas inflytande. Hur ska antagningen till högskolan se ut? Antagningsreglerna måste förändras så att […]

Läs vidare

Centralisering

Centerpartiet vill se ökad lokal makt och mer självbestämmande. Att decentralisera och sprida makt är därför att föredra framför centralisering. Centralisering samlar makten på ett ställe och besluten kan då inte fattas nära dem de berör. Centerpartiets Sverige är inte en hårt centraliserad enhetsstat utan ett samhälle där makten utgår underifrån och fördelas uppåt. Genom […]

Läs vidare

Ungdomsarbetslöshet

Vänsterpartiet vill göra stora satsningar för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Vi föreslår en engångsskatt för de fyra storbankerna. Det finns goda skäl att ta in en del av deras övervinster och i stället sätta dem i produktiv användning. Engångsskatten skulle finansiera en bred satsning för att minska ungdomsarbetslösheten. Vi vill ha en gymnasiegaranti som innebär att […]

Läs vidare

Trängselskatt

Ekonomiska styrmedel är ett bra sätt att minska biltrafiken. Men om en trängselskatt ska införas i en stad ska detta beslutas lokalt. Efter folkomröstningar 2006 är trängselskatten i Stockholm permanentad, och nu införs den också i Göteborg efter ett lokalt beslut. Vill fler städer följa efter så bör detta bestämmas på lokal nivå. Det är […]

Läs vidare

Mänskliga rättigheter

Alla människor är födda fria med samma rättigheter. Trots det kränks dagligen de mänskliga rättigheterna världen över. Därför måste arbetet med att försvara och förbättra skyddet för de mänskliga fri- och rättigheterna vara en grundläggande uppgift.

Läs vidare

Post- och telekommunikation

Över hela landet måste det finnas tillgång till god post- och telekommunikation till lågt och enhetligt pris. Ansvaret för detta, som för annan infrastruktur, ska i huvudsak vila på samhället. Ny informationsteknik, Internet och mobiltelefoni ger möjlighet att skapa ett samhälle med mindre transportbehov utan att kommunikationen i sig behöver minska. Goda kommunikationer är också […]

Läs vidare

Arbetskraftsinvandring

För att klara svensk tillväxt och välfärd idag måste Sverige öppnas för arbetskraftsinvandring. Folkpartiet har ett tydligt fokus på en politik som skapar fler arbetstillfällen, gynnar tillväxten och underlättar företagande. Vi tror inte att en reglerad arbetskraftsinvandring står i motsats till en ökad sysselsättning. Tvärtom, ska företagen kunna växa måste de kunna rekrytera nyckelpersoner också […]

Läs vidare

Folkhögskolor

Kristdemokraterna tycker att folkhögskolorna behövs för dem som är i behov av mer av grundläggande utbildning och för att kunna ge en andra chans att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Folkhögskolornas unika roll ligger framförallt i dess pedagogik, dess demokratiska roll och dess kunskapssyn. Folkhögskolorna kan själva bestämma över sin verksamhet och det finns stort […]

Läs vidare
Sida 1 av 10212345...102030...Last »