Bostad

Alla människor har rätt till en bostad och ett hem. Bostadspolitiken måste inriktas på att skapa förutsättningar för ett långsiktigt ökat byggande. Detaljregleringen på kommunal nivå behöver minska för att öka takten och sänka kostnaderna för bostadsbyggandet. Ett större regionalt ansvar för bostadsförsörjningen behöver tas i tillväxtområdena.

Läs vidare

Skatter

Samhällets viktigaste uppgifter – som vård, skola och polis – ska vi betala gemensamt genom skatt. Men alltför höga skatter håller nere tillväxten, hindrar nya jobb från att skapas och gör att verksamheter flyttar ut från Sverige. För höga skatter leder också till svartarbete och att människor undanhåller inkomster från skattemyndigheten. Folkpartiet vill att skattesystemet […]

Läs vidare

Hemtjänst

För oss är det självklart att äldre människor själva ska få bestämma när och hur stöd, hjälp och service ges. Det handlar om att få mer makt över sin vardag och om att kunna bestämma vem som kliver över tröskeln för att hjälpa till. Vi vill att valfrihet i äldreomsorgen införs i landets alla kommuner. […]

Läs vidare

Apotek

Vi motsatte oss privatiseringen av apoteken som den borgerliga regeringen genomförde. Det har blivit dyrare och sämre både för skattebetalarna och för sjukvården eftersom regeringen har beslutat om högre påslag i apoteksledet för att öka de privata apotekens lönsamhet. Det finns heller inga garantier för apotek i glesbygd i framtiden. Vi vill göra förändringar i […]

Läs vidare

Energi

Sverige har bland världens bästa förutsättningar för hundra procent förnybar energi. Vi vill göra Sverige till ett föregångsland inom miljövänlig energi. Förnybar energi växer kraftigt, framförallt för elproduktion. Därför går Sverige mot ett stort elöverskott. Om tio år kommer Sverige att producera 24 Twh mer el än vad vi använder. Det motsvarar 3-4 kärnreaktorer som […]

Läs vidare

Bilen

Centerpartiet gillar bilar, men ogillar utsläpp. Därför riktar vi in oss på att bekämpa bilarnas utsläpp. Genom att främja användandet och utvecklingen av miljövänliga bilar som drivs med bränslen som exempelvis el, etanol eller biogas har även bilen en framtid i ett grönt och hållbart samhälle. Vid regeringsskiftet 2006 hade Sverige den i särklass tyngsta […]

Läs vidare

Flyktingmottagande i kommunerna

För att sända en signal till regeringen om att invandringspolitiken havererat arbetar vi kommunalt för att säga upp avtalen med migrationsverket. Så länge vi har en ansvarslös invandringspolitik måste vi även från kommunalpolitiskt håll arbeta för att få till stånd en förändring på riksplanet. Läs gärna mer om partiets invandringspolitik.

Läs vidare

EMU

Svenskt medlemskap i EMU och införande av Euro valuta skulle innebära att Sverige förlorar inflytande över den ekonomiska politiken. Av de länder som inte är med har Danmark och Storbritannien ett formellt juridiskt undantag att stå utanför, även om de uppfyller de så kallade konvergenskraven. Ingen av de tio nya medlemsländerna kommer att bli medlemmar […]

Läs vidare

Jordbruk

Svenskt jordbruk står för god djuromsorg, säker mat, öppna landskap, god miljöhänsyn och arbetstillfällen. Jordbruket spelar en central roll i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Dels genom de produkter, tjänster och värden som jordbruket levererar, men också genom miljöanpassningen som pågår inom jordbruket. Att minska jordbrukets klimatpåverkan ser Centerpartiet som en mycket viktig fråga. […]

Läs vidare

Vård till papperslösa

Vår uppfattning är att alla som befinner sig i vårt land ska ha rätt till grundläggande vård. Många landsting har funnit sätt att ge papperslösa vård, men det behövs en nationell lagstiftning som innebär att landstingen får en lagstadgad uppgift att erbjuda vård också till papperslösa. En sådan införs på kristdemokratiskt initiativ den 1 juli […]

Läs vidare
Sida 1 av 10212345...102030...Last »