Vargjakt

Vissa frågeställningar är ibland så stora och engagerande i samhället, att vi upplever det som viktigt att som ett led i tydlighet berätta även när vi inte tagit ställning, vilket är fallet för just denna sakpolitiska frågeställning. Detta innebär inte att vi aldrig kommer att ta ställning, utan det kan handla om att den återstår […]

Läs vidare

Polisen

Det krävs några nödvändiga reformer som stärker och ökar förtroendet för de brottsutredande myndigheterna.. Polisen har varit utsatt under lång tid för kritik för bristfällig styrning och ledning. Det är helt orimligt att en av de viktigaste myndigheterna inte fungerar optimalt. Vi vill därför slå ihop dagens 21 polismyndigheter till en central myndighet. En sammanslagning […]

Läs vidare

Ungdomsavtal

Folkpartiet vill att ungdomsavtal införs ute i kommuner och landsting. Förebilden är det avtal IF Metall och arbetsgivarna tidigare har kommit överens om. Genom avtalet får unga en chans att ta sig in på arbetsmarknaden och under en viss tid en anställning, 75 procent av den kollektivavtalsenliga lönen, handledning och utbildning. Avtalen ska tecknas mellan […]

Läs vidare

Tung trafik/Lastbilar

Den tunga trafiken är av stor betydelse för samhället. Därför behöver den bli mer miljövänlig. I en fungerande marknadsekonomi är det nödvändigt att varor kan skickas mellan människor och företag. För Centerpartiet är det angeläget att handeln i Europa främjas och därför bör Sverige sträva efter samma regelverk för transporter i hela EU. Lastbilen har […]

Läs vidare

EMU och Euron

Om Sverige bör gå mot ett fullt EMU- medlemskap och införa euron är upp till det svenska folket att avgöra i folkomröstning. Inom överskådlig framtid är ett fullt, svenskt deltagande i EMU bortom all, meningsfull diskussion. För att återuppta diskussionerna om EMU-medlemskap måste skuldkrisen i de nuvarande medlemsländerna lösas, och de nya regelverken finnas på […]

Läs vidare

Strandskydd

Skyddet av våra orörda stränder är ett nationellt intresse. Strandskyddet behövs inte bara för människors rekreation och naturupplevelser, utan också för att värna den biologiska mångfalden. Många strandområden är rika naturmiljöer med ofta känsliga biotoper. Folkpartiet är tydliga förespråkare för ett starkt strandskydd reglerat i miljöbalken. Vi har aktivt medverkat till de nya strandskyddsreglerna som […]

Läs vidare

Fosterdiagnostik

Den senaste fosterdiagnostikmetoden bygger på att man analyserar foster-DNA i kvinnans blod. Denna metod kan minska behovet av mer riskfyllda metoder för fosterdiagnostik, som exempelvis fostervattenprov. Metoden med foster-DNA kan användas så tidigt som i vecka 7, vilket ger kvinnan mer tid att fatta ett beslut om hon önskar fullfölja graviditeten vid eventuell upptäckt av […]

Läs vidare

Ungdomsavtal

Ungdomsarbetslösheten har under lång tid varit ett stort problem i Sverige. Varje ung människa som ställs utanför arbetsmarknaden är en resurs i papperskorgen. För varje dag som en ung människa går sysslolös och inte får bidra med sin förmåga tappar Sverige en dag av framtidens samhällsbyggare och unga människors drömmar, idéer och kreativitet stängs ute.  […]

Läs vidare

Människohandel

Den viktigaste åtgärden för att få bort sexhandeln är att minska efterfrågan. Det behövs mer av samverkan mellan polis och sociala myndigheter liksom samverkan med exempelvis hotell och restauranger. Regeringen presenterade 2008 en handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 1 juli 2011 höjdes maxstraffet för köp av sexuell tjänst från sex månaders till […]

Läs vidare

HBTQ-frågor

Ingen människa väljer sin sexuella läggning. Trakasserier och diskriminering mot människor p.g.a. deras sexuella läggning är oacceptabelt och skall rättsligt beivras. Vidare anser Sverigedemokraterna att människors sexuella preferenser primärt är en privat fråga och ingenting partiet fäster någon vikt vid.

Läs vidare
Sida 1 av 10212345...102030...Last »