Premiepension

Premiepension är den del av det allmänna pensionssystemet som den enskilde själv rår över och väljer hur det investeras. Det är viktigt att behålla premiepensionerna på dagens nivå för att pensionssystemet ska vara hållbart även för dem som idag har långt kvar till pensionen. Kristdemokraterna vill att den totala intjänade premiepensionen fördelas lika (om de […]

Läs vidare

Buggning

Centerpartiet är i grunden positivt till buggning, dvs. hemlig avlyssning. Vi anser att det är ett nödvändigt verktyg i kampen mot den grova brottsligheten, till exempel den organiserade brottsligheten. Hemlig rumsavlyssning kan förhindra att grova brott begås och därmed öka medborgarnas trygghet. Det utgör samtidigt ett stort ingrepp för den person som avlyssnas. Hemlig rumsavslyssning […]

Läs vidare

Sjukvårdsupplysning

 I dag är det endast är tre av 21 landsting i Sverige som erbjuder sjukvårdsupplysning på andra språk än svenska och engelska. Denna exkludering är fullkomligt oacceptabel och djupt problematisk på många olika sätt. Det är en självklarhet att alla som lever och verkar i det svenska samhället ska ha samma förutsättningar att få hjälp […]

Läs vidare

Familjepolitik

Centerpartiets familjepolitik bygger på att familjer är olika. I dagens Sverige finns exempelvis samkönade familjer, ensamstående med barn och traditionella kärnfamiljer. Alla behöver de få goda förutsättningar att leva och utvecklas. Centerpartiet vill fortsatt driva en politik som utgår från barnens och familjernas behov. Dagens familjepolitiska utmaningar handlar om att skapa tid för både familjeliv och […]

Läs vidare

Assisterad befruktning

För liberaler är det självklart att familjer ser olika ut. Därför har Folkpartiet gått i täten för att samkönade par och ensamstående ska ha samma möjlighet att adoptera som olikkönade par. Så långt har vi lyckats. Däremot får fortfarande inte ensamstående bli föräldrar genom assisterad befruktning. Det vill vi ändra på. Det spelar ingen roll […]

Läs vidare

Arbetsmiljö

Arbetet är en stor del av de flesta människors liv. Arbetsmiljön är därför mycket viktig för att man ska må bra och trivas med livet. Det är inte bara farliga fysiska miljöer som kan orsaka skador och problem. Nästan lika skadlig är en dålig psykisk arbetsmiljö med exempelvis respektlöst beteende, trakasserier, omotiverade orättvisor och övervakning.

Läs vidare

Skola

Miljöpartiet vill ha en skola som präglas av hög kvalitet och pedagogisk mångfald. Vi tycker att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för olika profiler och inriktningar. BÄTTRE UPPFÖLJNING Vi vill ha en bättre uppföljning av elevernas kunskapsutveckling. Vi vill ersätta betygen med ett omdömessystem som ger elever och föräldrar mer utförlig information om […]

Läs vidare

RUT och ROT

Det är dyrt för privatpersoner att anlita tjänsteföretag i Sverige. Det beror på att mellan 60 och 70 procent av kostnaderna för en tjänst består av skatter och sociala avgifter, vilket har lett till att problemet med svartjobb när det gäller tjänster som utförs i hemmet länge varit utbrett. Under 2007 och 2008 införde Alliansregeringen […]

Läs vidare

Energi

God tillgång på energi är en förutsättning för välstånd. Elektriciteten är mycket viktig för bland annat industrin, handeln, jordbruket, servicenäringarna och hushållen, med andra ord för hela samhället. Alla koldioxidfria energislag måste utvecklas och användas för att ersätta fossil energi. Det inkluderar kärnkraft, förnybar energi och CCS (koldioxidinfångning och förvaring). Generellt är det bättre om […]

Läs vidare
Sida 1 av 10212345...102030...Last »